Over ons


Wij zijn Pels Rijcken. Met 290 kantoorgenoten delen we de mentaliteit om dagelijks op het hoogste niveau te presteren. Stimuleren we elkaar het beste uit onszelf te halen en stellen we het belang van de cliënt centraal. Bij Pels Rijcken realiseren we ons dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. Dat zaken die ogenschijnlijk strijdig zijn soms dicht bij elkaar liggen. Dat er tegengestelde belangen zijn maar ook gemeen­schap­pelijke. Juist in een maatschappij die com­plexer en meer verweven is dan ooit. Wat ons onderscheidt binnen de wereld van advoca­tuur en notariaat, is onze bestuurlijk politieke antenne. We begrijpen hoe het is om te werken met comp­lexe belangen. Met uiteenlopende wensen van diverse stake­holders. We weten dat context telt. En dat een onafhankelijke juri­di­sche blik het verschil maakt.

Meesterschap


Wij hebben een speciale plek in de markt. Zo is de Staat een belangrijke cliënt en één van onze partners zelfs de landsadvocaat. Pels Rijcken haalt regelmatig de voorpagina. Niet vreemd, want we doen zaken die grote impact hebben op het dagelijks leven. Pels Rijcken staat al jaren bekend als dè juridische partner voor de over­heid. Maar we werken ook voor commer­ciële bedrijven. Dat veel bekende onder­nemingen kiezen voor Pels Rijcken, is geen toeval. De optelsom van ons vak­manschap, diep­gaande kennis en een sterke betrokken­heid, spreekt aan.

Ontwikkeling


Als advocaat bij Pels Rijcken sta je regelmatig in de rechts­zaal. Procederen, pleiten... het echte werk. ­Als je ergens het juridische vak goed leert, dan is het bij Pels Rijcken. Zowel in de advoca­tuur als in het notariaat. Dat zeggen wij, maar dat zegt ook de branche.