Jonge meesters door
jonge meesters


Wat hebben advocaten en fotografen met elkaar gemeen? Hoewel beide beroeps­groepen op het eerste gezicht van elkaar lijken te ver­schillen, zijn er wel degelijk overeen­komsten. Creativiteit, oog voor detail en zorg­vuldig­heid kenmerkt zowel advo­caten als foto­grafen. In het kader van onze nieuwe arbeidsmarkt­campagne hebben wij het kunst­project 'jonge meesters door jonge meesters' ge├»nitieerd. Talent­volle jonge fotografen belichten het werk van onze jonge meesters, Nina en Max.

Ontdek de verhalen

De unieke visuals en casus zijn te zien op aparte pagina's. Wil jij weten hoe het maken van de kunstprojecten tot stand zijn gekomen? Bekijk de verhalen van Max en Nina hieronder.