Privacyverklaring
Privacyverklaring recruitment
De jonge meesters van Pels Rijcken
werken bij Pels Rijcken
uniek kantoor met groeikansen
Pels Rijcken heeft een speciale plek in de markt. Zo is de Staat een belang­rijke cliënt en één van onze partners zelfs de lands­advocaat. Pels Rijcken haalt regel­matig de voor­pagina. Niet vreemd, want we doen zaken die grote impact hebben op het dage­lijks leven. Op het gebied van milieu, gezond­heids­zorg, infra­struc­tuur, onder­nemen of cassatie. In deze kennis­gebieden kun jij je speciali­seren. Je ontwik­kelt passie voor juridische inhoud. Want alleen zo kun je meester­lijke kwali­teit leveren.

publieke en private sector

Pels Rijcken staat al jaren bekend als dé juri­dische partner voor de over­heid.
Maar we werken ook voor commer­ciële bedrijven. Bijvoor­beeld op het gebied van vast­goed- of onder­nemings­recht. Dat veel bekende onder­nemingen kiezen voor Pels Rijcken, is geen toeval. De optel­som van ons vak­man­schap, diep­gaande kennis en een sterke betrok­ken­heid, spreekt aan.

opleiding 'De Verrijcking'

Kennis van het recht. Wat kan er voor een advocaat of notaris nog meer belang­rijk zijn? Jouw persoon­lijke ont­wikke­ling, vinden wij. Dat je verschil­lende vaar­dig­heden en persoon­lijk leider­schap ontwik­kelt. Daarom heeft Pels Rijcken “De Verrijcking”. Een oplei­dings­prog­ramma dat je hele carrière blijft door­gaan, van stagiaire tot en met partner. Pels Rijcken is één van de weinige kan­toren dat zo'n uitgebreid ontwikkel­programma op maat biedt.

werken voor de landsadvocaat

De wekelijkse Stagiaire Werkgroep is een belangrijk opleidings­moment bij Pels Rijcken. Daar krijg je een kijkje achter de schermen van grote, actuele zaken. Zo hoor je alles over het spannings­veld tussen het recht, de politieke krachten en publieke opinie. Hierbij is een belang­rijke rol weggelegd voor de lands­advocaat Reimer Veldhuis, partner bij Pels Rijcken. Zoveel unieke infor­matie krijg je op geen enkel kan­toor. Ervaar het zelf.
Rol van de landsadvocaat

Rol van de landsadvocaat

Net als veel bedrijven en organisaties maakt de Staat gebruik van een vaste, externe advocaat, die werkt volgens de regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. De landsadvocaat is niet in dienst van de Staat. De verplichtingen die gelden voor de landsadvocaat gelden ook voor zijn kantoorgenoten. Gezamenlijk behandelen ze jaarlijks meer dan duizend zaken voor de Staat. Daarnaast werken de advocaten van Pels Rijcken ook voor andere cliënten.

Kennisgebieden

Als advocaat- of kandidaat notaris stagiaire start je bij Pels Rijcken je loopbaan binnen één sectie. Gedurende je stage wissel je niet van sectie, met uitzondering van de sectie Cassatie. Daar word je na anderhalf jaar in een tweede sectie naar keuze geplaatst, met name om je voldoende proceservaring te laten opdoen.
Ons kantoor is georganiseerd in negen secties:
Arbeids- en ambtenarenrecht
Bestuursrecht
Bouw- en aanbestedingsrecht
Cassatie
Civiel (proces)recht
Ondernemingsrecht
Ruimte en milieu
Strafrecht
Vastgoed

Wil je meer te weten komen over één van de secties, kijk dan op onze corporate website.
Als advocaat bij Pels Rijcken sta je regel­matig in de rechts­zaal. Proce­deren, pleiten... het echte werk. Als je ergens het juri­dische vak goed leert, dan is het bij Pels Rijcken. Zowel in de advoca­tuur als in het notariaat. Dat zeggen wij, maar dat zegt ook de branche. Pels Rijcken op je cv betekent een echte meer­waarde.

op alle voorpagina's

Werk je bij Pels Rijcken, dan haal je regelmatig de voorpagina. Niet vreemd, want we doen zaken die grote impact hebben op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, infrastructuur, ondernemen, cassatie of milieu. Daarin kun je je specialiseren. Alleen dan is het mogelijk om meesterlijke kwaliteit te leveren.

jonge meesters in de praktijk

Als advocaat bij Pels Rijcken sta je regelmatig in de rechts­zaal. Procederen, pleiten... het echte werk. Dat vraagt om passie, over­tuiging en vooral vakmanschap. En als je ergens het juridische vak tot in je vingertoppen leert beheersen, dan is het bij Pels Rijcken. Dat zeggen wij, dat zegt de branche. Maar natuurlijk moet je dit zelf ervaren. Maak kennis met ons tijdens een zitting, masterclass of student­stage.

masterclass mr. Z

Wil je juridisch vuurwerk meemaken? Kom dan naar mr. Z, onze driedaagse businesscourse voor derde- en vierdejaars rechtenstudenten. De zaak die je krijgt is een fictieve, maar realistische weergave van Pels Rijcken in de praktijk. Samen met je team moet jij de overwinning behalen voor je cliënt. Wat zijn de feiten, waar liggen de valkuilen? Inhoud, argumentatie, strategie en een bulletproof pleidooi. Daar gaat het om. Makkelijk is het niet, leerzaam zeker wel. Heb 't lef en daag jezelf uit.
Blogs

mr. Z: een driedaags avontuur


Eind november 2015 heb ik deelgenomen aan de mr. Z, de jaarlijkse masterclass van Pels Rijcken. Een ontzettend leuke manier om Pels Rijcken beter te leren kennen en in de huid te kruipen van een advocaat.

Aanmelding en gesprek

Tijdens mijn studietijd had ik al kort kennisgemaakt met Pels Rijcken. Het bijwonen van een avondcollege met aansluitende borrel had mijn interesse in het kantoor gewekt.Toen ik de  aankondiging voor de mr. Z zag, twijfelde ik geen moment en heb ik mijn aanmelding verstuurd. Na een leuk gesprek met een advocaat en recruiter kreeg ik het positieve bericht dat ik voor de masterclass was geselecteerd!

Pels Rijcken in sneltreinvaart

Eindelijk was het dan zo ver, de mr. Z ging van start! Vanaf het eerste moment  werden mijn teamgenoten en ik meegenomen in de praktijk van de landsadvocaat. In drie dagen heb ik alle aspecten waarmee een advocaat bij Pels Rijcken te maken krijgt mogen ondervinden: kennismaken met de cliënt, onderhandelen met de wederpartij, het opstellen van processtukken en het voeren van een kort geding. Als klap op de vuurpijl mochten we naar de Raad van State waar alle aspecten samenkwamen in een vlammend betoog. Naast de juridische onderdelen stond de mr. Z ook bol van de sociale activiteiten: van racen in een Mini Cooper tot een kookcursus met de partners van Pels Rijcken. De perfecte ingrediënten om  de advocaten van Pels Rijcken op een leuke en laagdrempelige manier te leren kennen.

Een opstap naar meer

Na drie dagen intensief kennismaken met de praktijk en de advocaten van Pels Rijcken was het voor mij duidelijk dat dit kantoor goed bij mij paste. Ik heb direct na mr. Z gesolliciteerd voor een student-stage. Door die stageperiode is mijn enthousiasme verder gegroeid. Het was duidelijk dat Pels Rijcken het kantoor was waar ik wilde werken en nog geen jaar later besloot ik om te solliciteren. Sinds december 2016 werk ik met veel plezier als advocaat-stagiaire op de sectie Vastgoed.  Als lid van de mr. Z-commissie beleef ik de mr. Z dit jaar vanaf de andere kant. Met de ervaring van de vorige mr. Z, wordt het dit jaar wederom een gegarandeerd succes. Dit wil je niet missen.

Student-stage bij Pels Rijcken


Student-stagaires
Een student-stage bij Pels Rijcken: "extra interessant"
Je krijgt de kans op de eerste 2 weken te ontdekken
welke rechtsgebieden jouw interesse hebben
De student-stage van Pels Rijcken begint anders dan bij andere kantoren. Bij de start van je student-stage word je niet direct op een sectie  geplaatst, maar krijg je de kans om de eerste twee weken vanuit de bibliotheek te ontdekken welke rechtsgebieden jouw interesse hebben. In de bibliotheek kregen we ieder onze eigen werkplek. Gedurende de ’bieb-periode' liepen advocaten van verschillende secties bij ons binnen om kennis te maken, ons te verwelkomen en om opdrachten te geven. Zelf gingen wij ook geregeld  voor opdrachten langs de secties waarin we geïnteresseerd waren. Daarnaast kregen we de kans om verschillende sectievergaderingen bij te wonen. Op deze manier hadden we de mogelijkheid om kennis te maken met Pels Rijcken en om de verschillen tussen de secties te ervaren, hier kwamen wij er bijvoorbeeld achter dat er veel meer verschillende secties zijn dan alleen bestuursrecht.

De ene keer is het een notitie en de andere
keer is het bewijs vergaren op een externe locatie
Doordat wij met zijn allen bij elkaar zaten konden we uitvoerig bespreken hoe we een opdracht zouden aanpakken. Kortom een relaxed begin, zeker wanneer het je eerste stage is.
Na twee weken heb je een goed beeld gekregen van de verschillende secties en is het tijd je voorkeur voor een sectie door te geven.
Landsadvocaat Bert Houtzagers
neemt ons mee naar zittingen
Nu zitten wij allemaal bij een advocaat op de kamer. Hierdoor worden we betrokken bij de praktijk en ervaren we hoe het is om als advocaat bij Pels Rijcken werkzaam te zijn. We zijn mee geweest naar zittingen, hebben besprekingen met cliënten bijgewoond en zitten bij de wekelijkse sectievergaderingen. Onze opdrachten zijn zeer divers. Zo hebben we naast het schrijven van notities ook bewijs vergaard op externe locaties en zijn we naar de Eerste Kamer geweest. De zaken die door Pels Rijcken worden behandeld, zijn vaak van groot maatschappelijk belang en halen regelmatig de voorpagina. Dit maakt het voor ons extra interessant om hierbij betrokken te zijn.  Zo heeft landsadvocaat, Bert-Jan Houtzagers, ons al meerdere keren meegenomen naar zittingen zoals de ’Mothers of Srebrenica'-zaak en de zaak met betrekking tot de Q-koorts. Iedere woensdag wonen wij de stagiaire-werkgroep bij samen met de jonge advocaten en notarissen, waarin Bert-Jan Houtzagers alle actuele zaken bespreekt. Het is interessant om te weten wat er allemaal speelt binnen Pels Rijcken.  

Ook op sociaal gebied word
je bij het kantoor betrokken
Niet alleen op inhoudelijk, maar ook op sociaal gebied, word je als student-stagiair volledig bij kantoor betrokken. Zo zijn we mee geweest naar de ’Jonge Balie Borrel' en de ’Besturendag', die jaarlijks door Pels Rijcken wordt georganiseerd. Een combinatie van hard werken en veel sociale activiteiten heeft voor ons voor een zeer uiteenlopende stage gezorgd waarin je de medewerkers van Pels Rijcken goed leert kennen. Het einde van onze stage is in zicht en wij zijn druk bezig om onze afscheids-vrijmibo te organiseren; een leuke afsluiter van onze intensieve stage. Wij hebben een super leuke en leerzame tijd gehad bij Pels Rijcken en zien de stage als een toegevoegde waarde voor onze oriëntatie op de arbeidsmarkt en Pels Rijcken als potentiële werkgever!

Kim Limmen, Cathrien Sickler, Sharon Sloof en Machteld Hoek
Babylon

middenin de samenleving

Bij Pels Rijcken voelen we ons sterk betrok­ken bij de wereld om ons heen. We voeren daarom een actief MVO beleid. Zo willen we energie­zuinig en milieu­vriendelijk werken. Of streven we naar diversi­teit binnen ons kan­toor en inves­teren we veel in een goede werksfeer. Daarnaast onder­steunen we maat­schap­pe­lijke doelen door te spon­soren of ons vrij­wil­lig in te zetten.
neem contact op met onze recruiters