Hard op de inhoud, zacht op de persoon

Vandaag begint mijn dag met de wekelijkse sectievergadering. Nieuwe zaken, afgeronde zaken en bijzondere ontwikkelingen in lopende zaken worden besproken. Daarbij passeren regelmatig zaken de revue die het nieuws halen. Dan realiseer ik me vaak weer dat Pels Rijcken een bijzonder kantoor is. Het werkterrein van mijn sectie is natuurlijk wel breder. Op dit moment behandel ik vooral arbeidsrechtelijke zaken voor een grote onderneming. Dat varieert van het uitbrengen van adviezen (van juridische maar soms ook strategische aard) tot het opstellen van processtukken en het voeren van gerechtelijke procedures.
Als ik na de sectievergadering terugkom op mijn kamer bel ik een cliënte voor overleg in een nieuwe zaak. Ze wil graag advies over een zieke werknemer die zich niet aan zijn re-integratie verplichtingen lijkt te houden. Daarna leg ik de laatste hand aan een advies over de vraag of twee werknemers met een gecompliceerd arbeidsverleden in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nadat mijn patroon het advies heeft bekeken, stuur ik het door aan de cliënte.
Na de lunch ga ik aan de slag met een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om een dik dossier over een werknemer die niet naar behoren functioneert. Tussendoor word ik gebeld door een gemachtigde van een andere werknemer over een mogelijke minnelijke regeling ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit soort gesprekken gaat er soms stevig aan toe, maar uitgangspunt is dat we het collegiaal houden: hard op de inhoud, zacht op de persoon.
Dan is het tijd voor een cappuccino in de koffiebar. Ik heb afgesproken even bij te praten met een collega van een andere sectie, die tegelijkertijd is begonnen bij kantoor. Onze conclusie is: we zijn en voelen ons echt advocaat.
Rosa Venneman
Rosa Venneman
Advocaat stagiaire sectie
Arbeids- en ambtenarenrecht
Pels Rijcken | Bezuidenhoutseweg 57 | 2594 AC Den Haag | (070) 515 30 00